Finansiell kalender

hero icon left
hero icon right

2020

Delårsrapport januari-september 2020 23 oktober

2021

Bokslutsrapport januari-december 2020 10 februari
Årsredovisning 2020 Vecka 11
Delårsrapport januari-mars 2021 6 maj
Delårsrapport januari-juni 2021 22 juli
Delårsrapport januari-september 2021 26 oktober

För mer information

Kommunikations- och IR-direktör
Andreas Koch

Tel: +46 70 509 77 61
Email: andreas.koch@attendo.com

Prenumeration