Attendoaktien

En lista över Attendos större aktieägare med Nordstjernan AB i topp.

Attendo följs av analytikerna i listan på denna sida

Tabell över aktiekapitalets utveckling

Beslut om utdelning ska baseras på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position.