Hoppa till huvudinnehåll

Uppförandekod som bygger på våra värderingar

Attendos uppdrag är att stärka individen, vilket innebär att se, stödja och stärka varje person i vår omsorg till ett självständigt och meningsfullt liv. Vi gör detta med grund i våra värderingar – omtanke, engagemang och kompetens – och på ett sätt som karaktäriseras av öppenhet och en vilja att ständigt lära oss mer. Vårt uppdrag och våra värderingar är både långsiktiga mål och vardagliga verktyg för att förverkliga våra höga ambitioner. Genom att förankra vårt dagliga arbete i vårt uppdrag och våra värderingar kommer vi att nå vårt strategiska mål – att vara det självklara valet inom nordisk omsorg. 

Attendos uppförandekod bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. Den ger oss en gemensam bas för hur vi ska uppträda och agera i vårt arbete. Koden är utformad för att ge oss vägledning och stöd i beslut och handlingar, inte minst i situationer som är svåra eller när vi är osäkra på vad som är rätt. Koden är också ett uttryck för Attendos ställningstagande för öppenhet och för hur vi tillsammans skapar en kultur som bygger på ansvar, tillit och laganda.

Uppförandekoden innehåller utförlig information om hur chefer och medarbetare inom Attendo ska agera. Den fullständiga uppförandekoden finns ovan. I sitt dagliga arbete ska varje medarbetare agera utifrån principerna nedan, de reflekterar det synsätt som ska genomsyra allt vi gör på Attendo. Mer information om innebörden av dessa punkter finns i den fullständiga uppförandekoden.

  1. Vi sätter alltid kunden i centrum.
  2. Vi bemöter närstående med förståelse och empati.
  3. Vi är alla ansvariga för hög kvalitet i omsorgen.
  4. Vi har en öppen, respektfull och direkt dialog med varandra.
  5. Vi bedriver vår verksamhet i samverkan med kommuner.
  6. Vi upprätthåller lagar, regler och etiska principer.
  7. Vi välkomnar mångfald och accepterar inte någon form av diskriminering.
  8. Vi agerar alltid med integritet i arbetet.
  9. Vi är en lärande organisation.
  10. Vi skyddar vårt företags anseende och tillgångar.
Läs hela uppförandekoden