Hoppa till huvudinnehåll

Medlemmar

Martin Tivéus

VD och koncernchef

Martin Tivéus

 • Född: 1970

  Utbildning: Fil.kand, Stockholms Universitet.

  Anställd: 2018

  Medlem i koncernledningen: 2018

  Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SATS ASA.

  Tidigare befattningar: VD och koncernchef på Avanza bank, Nordenchef
  på Klarna samt ledande befattningar bland annat VD på Evidensia och
  Glocalnet.

  Innehav i Attendo:
  130.000 aktier, 728.730 teckningsoptioner

Patrik Högberg

Affärsområdeschef Skandinavien

Patrik Högberg

 • Född: 1968

  Utbildning: MBA från Stockholms universitet

  Anställd: 2023

  Medlem i koncernledningen: 2023

  Befattning och styrelseuppdrag: Patrik kommer närmast från rollen som VD för värdetransportbolaget Loomis verksamhet i Storbritannien och har dessförinnan haft flera ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. VD för Norstedts Juridik och VD på Svensk Kassaservice.

  Innehav i Attendo:
  -

Virpi Holmqvist

Affärsområdeschef Attendo Finland

Virpi Holmqvist

 • Född: 1970

  Utbildning: Civilekonom, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

  Anställd: 2019

  Medlem i koncernledningen: 2019

  Tidigare befattningar: VD för Touhola Group, Operativ chef för affärsområdet
  primärvård och omsorg samt CFO på Pihlajalinna. Virpi arbetade på
  Attendo 2008–2015.

  Innehav i Attendo:
  20.607 teckningsoptioner

Mikael Malmgren

Ekonomi- och finansdirektör

Mikael Malmgren

 • Född: 1978

  Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet och Bond University.

  Anställd: 2023

  Medlem i koncernledningen: 2023

  Tidigare befattningar: Senior Vice President McKinsey & Co 2021–2023, CFO Eltel 2017-2021, VD Workplace Safety division 2012-2016 BB Tools, Group Director Business Development BB Tools 2009-2012, Managementkonsult McKinsey & Co 2007–2009.

  Innehav i Attendo:
  56.000 teckningsoptioner

Andreas Koch

Kommunikations- och IR-direktör

Andreas Koch

 • Född: 1977

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

  Anställd: 2016

  Medlem i koncernledningen: 2016

  Tidigare befattningar: Head of Investor Relations på SSAB 2013–2016, Head
  of Communications på Carnegie 2007–2013, Head of Investor Relations på
  SCA 2005–2007, Affärsanalytiker på SCA 2002–2005.

  Innehav i Attendo:
  60.913 aktier, 200.896 teckningsoptioner

Eric Wåhlgren

Affärs- och kvalitetsutvecklingsdirektör

Eric Wåhlgren

 • Född: 1979

  Utbildning: Civilingenjör, Linköpings universitet

  Anställd: 2020

  Medlem i koncernledningen: 2020

  Tidigare befattningar: Vice president & Head of Group Strategy Elekta 2017–
  2020, Principal på The Boston Consulting Group 2005–2017.

  Innehav i Attendo: 162.724 teckningsoptioner

Jo-Anna Nordström

Chefsjurist & Hållbarhetsdirektör

Jo-Anna Nordström

 • Född: 1985

  Utbildning: Jur. kand. Uppsala universitet

  Anställd: 2019

  Medlem i koncernledningen: 2022

  Tidigare befattningar: Senior Manager, Advokatfirman Vinge 2011-2019 (inklusive secondment på Investor AB, 2018), Associate Linklaters LLP, 2009-2011

  Innehav i Attendo:
  27.881 teckningsoptioner

Attendos koncernfunktioner

Koncernfunktionerna är ansvariga för alla koncernövergripande frågor inom Attendo, så som upprättande av policys, riktlinjer och koncernövergripande processer. Koncernfunktionerna ska även stödja VD och koncernledning med expertkunskap inom respektive kompetensområde. Detta inkluderar bland annat affärsutveckling, redovisning och rapportering, legala frågor samt riskhantering, intern kontroll, finansiering, försäkringar samt extern kommunikation och investerarrelationer.