Medlemmar

VD och koncernchef

Martin Tivéus

 • Född: 1970

  Utbildning: Fil.kand, Stockholms Universitet.

  Anställd: 2018

  Medlem i koncernledningen: 2018

  Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Telia Company

  Tidigare befattningar: VD och koncernchef på Avanza bank, Nordenchef
  på Klarna samt ledande befattningar bland annat VD på Evidensia och
  Glocalnet.

  Innehav i Attendo:
  100.00 aktier, 598.730 teckningsoptioner

Affärsområdeschef Attendo Skandinavien

Ulrika Eriksson

 • Född: 1969

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Anställd: 2020

  Medlem i koncernledningen: 2021

  Befattning & styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Systembolaget AB

  Tidigare befattningar: VD för KungSängen Sverige, ledande befattningar, inklusive vice VD, för Apoteket AB och vice VD för Reitangruppen (Pressbyrån/7-Eleven)

  Innehav i Attendo: 5.000 aktier, 201.144 teckingsoptioner

Affärsområdeschef Attendo Finland

Virpi Holmqvist

 • Född: 1970

  Utbildning: Civilekonom, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

  Anställd: 2019

  Medlem i koncernledningen: 2019

  Tidigare befattningar: VD för Touhola Group, Operativ chef för affärsområdet
  primärvård och omsorg samt CFO på Pihlajalinna. Virpi arbetade inom
  Attendo mellan åren 2008–2015.

  Innehav i Attendo:
  20.607 teckningsoptioner

Ekonomi- och finansdirektör

Fredrik Lagercrantz

 • Född: 1977

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

  Anställd: 2018

  Medlem i koncernledningen: 2018

  Befattning & styrelseuppdrag: Styrelseledamot i MVB.

  Tidigare befattningar: Senior Vice President Business Control Swedish Match
  2013–2017, Vice President Group Business Control Swedish Match 2009–
  2013, Managementkonsult McKinsey & Co 2004–2009.

  Innehav i Attendo: 275.339 teckningsoptioner

Kommunikations- och IR-direktör

Andreas Koch

 • Född: 1977

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

  Anställd: 2016

  Medlem i koncernledningen: 2016

  Tidigare befattningar: Head of Investor Relations på SSAB 2013–2016, Head
  of Communications på Carnegie 2007–2013, Head of Investor Relations på
  SCA 2005–2007, Affärsanalytiker på SCA 2002–2005.

  Innehav i Attendo:
  44.163 aktier, 163.721 teckningsoptioner

Affärsutvecklingsdirektör

Eric Wåhlgren

 • Född: 1979

  Utbildning: Civilingenjör, Linköpings universitet

  Anställd: 2020

  Medlem i koncernledningen: 2020

  Tidigare befattningar: Vice president & Head of Group Strategy Elekta 2017–
  2020, Principal på The Boston Consulting Group 2005–2017.

  Innehav i Attendo: 121.832 teckningsoptioner

General Counsel & Director of Sustainability

Jo-Anna Nordström

 • Född: 1985

  Utbildning: Jur. kand. Uppsala universitet

  Anställd: 2019

  Medlem i koncernledningen: 2022

  Tidigare befattningar: Senior Manager, Advokatfirman Vinge 2011-2019 (inklusive secondment på Investor AB, 2018), Associate Linklaters LLP, 2009-2011

  Innehav i Attendo: --

Attendos koncernfunktioner

Attendos organisation är grundad på en gemensam vision och starka värderingar men med ett decentraliserat ansvar för att behålla entreprenörsanda och lokal förankring. Affärsområdescheferna är ansvariga för den operationella och finansiella uppföljningen inom sitt respektive affärsområde. Respektive affärsområdeschef rapporterar till den verkställande direktören. Utöver detta finns tre koncernfunktioner: Ekonomi och finans, Affärsutveckling samt Kommunikation och IR, vilka rapporterar direkt till den verkställande direktören.

Attendos verkställande direktör och koncernledning leder Attendo i enlighet med styrelsens riktlinjer. Koncernledningen sammanträder regelbundet och behandlar ärenden såsom bolagets resultat, finansiella ställning, strategi och affärsplaner, kvalitetsarbete samt koncernens personal- och organisationsfrågor.