Hoppa till huvudinnehåll

Med hjärta för omsorg

I snart 40 år har vi på Attendo arbetat för att se, stödja och stärka människor med behov av omsorg för att klara vardagen. Det kan vara äldre och barn som har särskilda omsorgsbehov eller personer med olika typer av funktionsnedsättningar, skyddsbehov eller diagnoser.

All vår omsorg utgår från en övertygelse om att varje människa, oavsett situation i livet, vill fortsätta vara den person man är och leva livet som man vill. Utifrån detta har vi formulerat vårt uppdrag – att stärka individen.

En god omsorg börjar med att vi lär känna människan; vem hon är, livet hon lever, vilka personer som betyder mest och händelser som gjort att livet tagit nya vändningar. Genom att lära känna varje kund bygger vi en varmare mänsklig relation – och ger omsorgen en större mening.

Som kund hos oss får du vara den du är. Vi lyssnar på dig och dina önskemål, stödjer dig utifrån det du kan göra själv och stärker dig som person. Vi vill att du ska känna dig hemma med oss och bestämma själv över din vardag. Det är därför vi finns till.

Du som är närstående till en kund ska känna dig trygg med att din nära och kära får omsorg med värme och omtanke. Vårt mål är att ge din nära och kära en trygg och trivsam tillvaro från kunniga händer.

Nöjda medarbetare ger bättre omsorg. Därför fokuserar vi särskilt på att lyfta våra medarbetare, låta dem utvecklas och ta fram verktyg som underlättar omsorgen. Det stöd vi ger våra medarbetare leder till bättre omsorg - och ett mer förtroendefullt samspel med nära och kära.

Våra medarbetare ska känna att de har ett meningsfullt jobb där de kan växa och utvecklas. Vi ger medarbetarna inflytande över sitt arbete och uppmuntrar dem att testa nya idéer. Som medarbetare vill vi att du ska vara stolt över det viktiga arbete du och dina kollegor gör, men också över vårt företag och den skillnad vi gör tillsammans, varje dag.

Våra uppdragsgivare – kommunerna - kan lita på att vi ger trygg omsorg på ett hållbart sätt. Vi ser det unika i varje lokalsamhälle och anstränger oss för att vara en pålitlig partner som tar ett långsiktigt ansvar för att lösa varje omsorgsutmaning och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Attendo har högt ställda ambitioner att leda utvecklingen i omsorgssektorn. Vi söker ständigt efter nya lösningar som ökar livskvaliteten för våra kunder. Varje innovation tar sin utgångspunkt i vårt uppdrag – att stärka individen. Till exempel nya digitala lösningar som gör att medarbetare får mer tid till personliga möten med kunden.

Vårt kunnande och engagemang för omsorgen syns i vart och ett av de tusentals möten som sker varje dag i våra över 800 verksamheter, oavsett om det är på något av våra omsorgsboenden eller i kundernas hem. I varje möte ger vi uttryck för våra gemensamma värderingar av omtanke, engagemang och kompetens.

Det mänskliga mötet är oftast det som betyder mest för hälsa och välmående. Stunder i vardagen där vi visar värme och omtanke om en medmänniska. Där var och en av oss som är Attendo visar att det vi gör, det gör vi tillsammans. Med hjärta för omsorg.

Martin Tivéus
VD och koncernchef

-----

För mer information om vad vi gör, besök våra lokala webbplatser i Sverige, Finland och Danmark

Attendos tjänsteerbjudanden

Attendos tjänsteerbjudanden

Attendo erbjuder omsorgstjänster för äldre, personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vi är en långsiktig partner till offentliga uppdragsgivare. Tillsammans löser vi komplicerade vård- och omsorgsutmaningar.

Läs mer
Uppdrag och värderingar

Uppdrag och värderingar

På Attendo är vi övertygade om att alla människor, oavsett livssituation, vill kunna vara den de är och leva sitt liv som de vill ha det. Vårt uppdrag och våra värderingar vägleder oss i varje insats, varje dag.

Läs mer
Våra operativa mål

Våra operativa mål

Attendo's existensberättigande bygger på att vi kan tillföra värde för kunder, närstående, medarbetare och varje lokalsamhälle där vi verkar. Våra operativa mål vägleder oss i den ambitionen.

Läs mer
Attendos historia och ägande

Attendos historia och ägande

Attendos historia börjar i februari 1985. Det var en tid då nästan all vård och omsorg sköttes av offentliga monopol. Få såg att privata aktörer kunde vara en del av den nordiska välfärdsmodellen.

Läs mer