Om Attendo

Attendo erbjuder omsorgstjänster för äldre, personer med funktionsnedsättningar samt individer och familjer. Vi finns för närvarande i Sverige, Finland och Danmark.

hero icon left
hero icon right

Attendo - Omsorg på ditt sätt!

De nordiska länderna har en stolt tradition av att tillgodose alla medborgares mest grundläggande behov med skattefinansierade omsorgstjänster. Länge tillhandhölls dessa tjänster uteslutande av offentliga monopol.

Men över tid har det blivit mer och mer utmanande för de offentliga utförarna att hålla en hög kvalitet på välfärdstjänsterna och samtidigt möta såväl nya som äldre generationers krav på att se varje individs unika behov, önskemål och vilja att få omsorg efter eget tycke och smak.

För drygt tre decennier sedan föddes idén om att erbjuda ett alternativ till den offentliga omsorgen. En affärsplan tog form bland personer i dåvarande statsföretaget Procordia. Tanken var att förse äldre med diverse tjänster i hemmet – matlagning, städning, tvätt och vardagstransporter till affären eller vårdcentralen – allt utifrån den enskildes behov och önskemål. Strax därefter fick Attendo som första privata utförare uppdraget att ta över hemvården i Stocksund utanför Stockholm.

Idag är Attendo ett av Nordens äldsta och ledande omsorgsföretag med över 25 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark. Vi bedriver omsorgsverksamheter för äldre och personer med särskilda behov vid mer än 700 verksamheter i 200 kommuner. Vår idé är lika enkel som utmanande – att ge den omsorg man behöver, på det sätt man vill ha den.

Attendo har genom åren haft konsekvent fokus på kvalitet i allt vi gör. Många av de arbetssätt och metoder som idag tas för givna inom omsorgen har uppstått genom innovationer i vår verksamhet; kontaktmannaskap, egen tid, digital dokumentation och uppföljning, brukarundersökningar, med mera.

Genom Attendos insatser har kvaliteten på omsorgen i de nordiska länderna blivit bättre än någonsin, utan att kostnaderna ökat. Och det gäller inte bara för Attendo, utan också för de offentliga strukturer vi utmanat. Fler och fler människor får makt att påverka sin egen omsorg. Och en uppsjö av yrkesgrupper har fått ett alternativ till att jobba i den kommunala omsorgen.

Idag väljer tusentals människor och deras närstående Attendo för sin dagliga omsorg, och offentliga uppdragsgivare anlitar oss för att hjälpa deras medborgare att få den omsorg de behöver, på det sätt de vill ha det.

 

Martin Tivéus
VD och koncernchef

-----

För mer information om vad vi gör, besök våra lokala webbplatser i Sverige, Finland och Danmark