Attendo - Omsorg på ditt sätt!

De nordiska länderna har en stolt tradition av att tillgodose alla medborgares mest grundläggande behov med skattefinansierade omsorgstjänster. Länge tillhandhölls dessa tjänster uteslutande av offentliga monopol.

Men över tid har det blivit mer och mer utmanande för de offentliga utförarna att hålla en hög kvalitet på välfärdstjänsterna och samtidigt möta såväl nya som äldre generationers krav på att se varje individs unika behov, önskemål och vilja att få omsorg efter eget tycke och smak.

För drygt tre decennier sedan föddes idén om att erbjuda ett alternativ till den offentliga omsorgen. En affärsplan tog form bland personer i dåvarande statsföretaget Procordia. Tanken var att förse äldre med diverse tjänster i hemmet – matlagning, städning, tvätt och vardagstransporter till affären eller vårdcentralen – allt utifrån den enskildes behov och önskemål. Strax därefter fick Attendo som första privata utförare uppdraget att ta över hemvården i Stocksund utanför Stockholm.

Idag är Attendo ett av Nordens äldsta och ledande omsorgsföretag med över 25 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark. Vi bedriver omsorgsverksamheter för äldre och personer med särskilda behov vid mer än 700 verksamheter i 200 kommuner. Vår idé är lika enkel som utmanande – att ge den omsorg man behöver, på det sätt man vill ha den.

Attendo har genom åren haft konsekvent fokus på kvalitet i allt vi gör. Många av de arbetssätt och metoder som idag tas för givna inom omsorgen har uppstått genom innovationer i vår verksamhet; kontaktmannaskap, egen tid, digital dokumentation och uppföljning, brukarundersökningar, med mera.

Genom Attendos insatser har kvaliteten på omsorgen i de nordiska länderna blivit bättre än någonsin, utan att kostnaderna ökat. Och det gäller inte bara för Attendo, utan också för de offentliga strukturer vi utmanat. Fler och fler människor får makt att påverka sin egen omsorg. Och en uppsjö av yrkesgrupper har fått ett alternativ till att jobba i den kommunala omsorgen.

Idag väljer tusentals människor och deras närstående Attendo för sin dagliga omsorg, och offentliga uppdragsgivare anlitar oss för att hjälpa deras medborgare att få den omsorg de behöver, på det sätt de vill ha det.

 

Martin Tivéus
VD och koncernchef

-----

För mer information om vad vi gör, besök våra lokala webbplatser i Sverige, Finland och Danmark

Attendos tjänsteerbjudanden

Attendos tjänsteerbjudanden

Attendo erbjuder omsorgstjänster för äldre, personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vi är en långsiktig partner till offentliga uppdragsgivare. Tillsammans löser vi komplicerade vård- och omsorgsutmaningar.

Läs mer
Uppdrag och värderingar

Uppdrag och värderingar

På Attendo är vi övertygade om att alla människor, oavsett livssituation, vill kunna vara den de är och leva sitt liv som de vill ha det. Vårt uppdrag och våra värderingar vägleder oss i varje insats, varje dag.

Läs mer
Våra operativa mål

Våra operativa mål

Attendo's existensberättigande bygger på att vi kan tillföra värde för kunder, närstående, medarbetare och varje lokalsamhälle där vi verkar. Våra operativa mål vägleder oss i den ambitionen.

Läs mer
Attendos historia och ägande

Attendos historia och ägande

Attendos historia börjar i februari 1985. Det var en tid då nästan all vård och omsorg sköttes av offentliga monopol. Få såg att privata aktörer kunde vara en del av den nordiska välfärdsmodellen.

Läs mer