Hoppa till huvudinnehåll

Vi bidrar till våra kunder, kommuner och samhället i stort

Vi på Attendo vill vara med och bidra till ökad tillgänglighet och att utveckla omsorgens arbetssätt. Vår strategi bygger på tre målsättningar – vi ska erbjuda individanpassad omsorg av hög kvalitet, etablera nya moderna omsorgsboenden och därmed öka tillgängligheten till omsorgen, och vi ska erbjuda kommunerna mer omsorg för varje spenderad krona.

För att lyckas ställs stora krav på vår organisation. Vi arbetar därför utifrån en stark operativ modell där vi tar tillvara kompetens och lärande från olika delar av organisationen. Vi har välfungerande centrala stödsystem för att hantera dokumentation, kvalitetsuppföljning, klagomål och planera en omsorg som frigör så mycket tid med kunden som möjligt. Samtidigt månar vi om den decentraliserade modellen med verksamheter som har stora frihetsgrader och lokala chefer med mandat att fatta egna beslut. En central del av vår verktygslåda är vår gemensamma vision och våra värderingar, som vägleder oss i vårt dagliga arbete och i vårt möte med kunden, närstående eller våra beställare.

Vi har ställt upp ett antal operativa mål som vi alltid strävar efter att nå:

• Attendo ska ha högst kundnöjdhet på varje ort där vi finns

• Attendo ska stå för en hög stabil omsorgskvalitet och vara ledande/drivande inom kvalitetsutveckling

• Attendo ska vara den aktör som ger kommunerna mest omsorg per spenderad krona

Genom att arbeta systematiskt och strukturerat för att nå dessa mål vill visa att privata utförare har en viktig roll när det gäller att höja kvaliteten inom omsorgen, vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare som vill göra skillnad, och samtidigt ge skattebetalarna mer valuta för pengarna. I slutänden ligger vårt existensberättigande som företag i att vi når dessa mål.