Bolagsstyrningsrapport

Läs vår bolagsstyrningsrapport på sidorna 35-45 i årsredovisningen för 2020.

hero icon left
hero icon right

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör

+46 70 509 77 61 andreas.koch@attendo.com