Bolagsstyrningsrapport

hero icon left
hero icon right

Bolagsstyrningsrapport 2020

En god bolagsstyrning är viktig för att stödja Attendos vision, för att uppnå Attendos strategiska mål samt för att förstärka Attendos företagskultur.
Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och koden och redogör för Attendos bolagsstyrning under verksamhetsåret 2020.

Läs bolagsstyrningsrapporten här

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör

+46 70 509 77 61 andreas.koch@attendo.com