Bolagsstyrningsrapport 2022

En god bolagsstyrning är viktig för att stödja Attendos vision, för att uppnå Attendos strategiska mål samt för att förstärka Attendos företagskultur.
Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och koden och redogör för Attendos bolagsstyrning under verksamhetsåret 2022.

Läs bolagsstyrningsrapporten här

Årsredovisningar