Bolagsstyrningsrapport

Läs vår bolagsstyrningsrapport på sidorna s.28-38 i årsredovisningen för 2018.

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör

+46 70 509 77 61 andreas.koch@attendo.com