Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorg

Äldreboende

Attendo erbjuder boenden för personer med demens eller somatiska behov i egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen. Kund, kontaktperson och sjuksköterska planerar tillsammans vardagen.

Hemtjänst

Vi erbjuder helhetsåtaganden som kan omfatta omsorg, måltider, städning, tvätt, kvälls- och nattjänster samt hemsjukvård. Genomförande sker med kund utifrån biståndsbedömning.


Läs mer om våra äldreboenden
Läs mer om vår hemtjänst

Funktionsomsorg (LSS)

Gruppbostäder och stödboende

Vi erbjuder boenden för olika åldrar och typer av funktionsnedsättningar eller omsorgsbehov. Vardagen planeras tillsammans med kunderna så att de ska kunna leva aktiva och självständiga liv.

Dagverksamhet, avlösarverksamhet och korttidsboende

Attendo avlastar familjer i vardagen och skapar meningsfull vardag för unga och vuxna på dagverksamheter, erbjuder avlösarservice och ledsagning, samt korttidsboenden.


Läs mer om vår LSS

Övrig omsorg

Socialpsykiatri

Attendo erbjuder boende och andra omsorgstjänster för personer med neuropsykiatrisk och psykosocial problematik. Behandlingsarbetet i våra boenden, dag- samt utbildningsverksamhet är individanpassat.

Individ- och familjeomsorg

Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård, kris- och akutboenden, HVB-hem, beroendevård och olika former av stödboenden med mål att kunden ska gå vidare till självständigt boende.


Läs om vår Individ & Familjeomsorg