Attendos tjänsteerbjudanden

Attendo erbjuder omsorgstjänster för äldre, personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vi är en långsiktig samarbetspartner till våra kunder. Tillsammans löser vi komplicerade vård- och omsorgsutmaningar.

hero icon left
hero icon right

Äldreomsorg

Attendo erbjuder äldreomsorg i boenden och via hemtjänst i Sverige, Finland och Danmark. På äldreboenden (även kallat särskilt boende) bor kunderna i egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum, trädgård och uteplats. Vardagen planeras av kunden och dess närstående tillsammans med vår kontaktperson och ansvarig sjuksköterska.

I hemtjänsten erbjuder Attendo ett helhetsåtagande som omfattar allt från omsorg och måltidsservice till städning, tvätt samt kvälls- och nattjänster. I många uppdrag ingår även hemsjukvård. Den som önskar kan också beställa till extra hushållstjänster, vilka kan vara berättigade till RUT-avdrag.

Inom äldreomsorgen är det alltid biståndsbeslutet från kommunen som styr omfattningen av Attendos insatser. Attendo strävar efter att alltid leverera all omsorg som kunden har rätt till, i den omfattning som kommunen beviljat.

Planeringen av omsorgsinsatserna sker i nära dialog med kunden och dennes närstående. Kunden bestämmer själv hur omsorgen ska utformas, när insatserna ska ske och vilka aktiviteter och utflykter denne vill delta i. Detta dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för våra medarbetares arbete och som säkerställer att omsorgen blir utförd som kunden vill ha den.

Personer med funktionsnedsättning (LSS)

Attendo erbjuder omsorgstjänster för personer med funktionsnedsättning i Sverige och Finland. Insatserna sker på uppdrag av kommunala beställare, enligt den omfattning som kommunen har beställt. Attendo arbetar alltid för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt, utformat efter deras egna önskemål.

Attendo driver gruppbostäder för vuxna, hem för barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn. Attendo har även daglig verksamhet, grundskola, personlig assistans och ledsagning.

Individ och familjeomsorg (IOF)

Attendo erbjuder individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov i Sverige och Finland, så som konsulentstödd familjehemsvård, kris- och akutboenden, beroendevård, neuropsykiatri för ungdomar och olika former av stödboenden. Vår bredd gör att vi kan samordna och anpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov och önskemål.