Finansiell information

Implementeringen av IFRS 16 innebär att i princip samtliga leasingkontrakt kommer att redovisas i balansräkningen då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal.

För mer information

Kommunikations- och IR-direktör
Andreas Koch

Tel: +46 70 509 77 61
Email: andreas.koch@attendo.com