Ledamöter

Ulf Mattsson

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet

Ulf Mattsson

 • Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1964

  Utbildning: Civilekonom.

  Invald i styrelsen: 2022

  Befattning och styrelseuppdrag: Ordförande i VaccinDirekt i Sverige AB, Swemac Innnovation AB, Eltel AB och Prima Vård AB. Styrelseledamot i Addtech, Priveq fund V och VI samt Oras Invest Oy

  Tidigare befattingar: Styrelseordförande i Securitas Direct och AcadeMedia samt VD för Capio, Gambro och Mölnlycke Health Care.

  Innehav i Attendo:
  24.390 aktier
  691.729 köpoptioner

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

Catarina Fagerholm

 • Catarina är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1963

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

  Invald i styrelsen: 2016

  Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy, CapMan Oyj, Byggmax Group AB (publ) och Lekolar AB.

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

  Innehav i Attendo:
  10.000 aktier

Anssi Soila

Styrelseledamot

Anssi Soila

 • Anssi är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Född: 1949

  Utbildning: Civilingenjör, Tekniska Högskolan Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

  Invald i styrelsen: 2007

  Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseordförande i Orox Oy och Sopix Oy samt styrelseledamot i Ankkalampi Oy, Finlands Trafikkmedicinska Förening och Stödstiftelsen för Finlands Flygförbund.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Sponda Abp och Kemira Abp, VD Kone Corporation Oy, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy.

  Innehav i Attendo:
  1.255.455 aktier

Alf Göransson

Styrelseledamot, medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Alf Göransson

 • Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1957

  Utbildning: Internationell ekonom, Handelshögskolan Göteborg.

  Invald i styrelsen: 2018

  Befattning och styrelseuppdrag:Styrelseordförande i Loomis AB, Hexpol AB, NCC AB och Axfast AB och styrelseledamot i Anticimex AB, Sweco AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.

  Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef för NCC AB, VD och koncernchef för Svedala Industri AB.

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i revisionsutskottet

Tobias Lönnevall

 • Tobias är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Född: 1980

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2016

  Befattning och styrelseuppdrag: Investment Director på Nordstjernan. Styrelseledamot i Diös AB.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics, Finance Manager på Landic Property och managementkonsult på Accenture.

  Innehav i Attendo:
  20.000 aktier

Suvi-Anne Siimes

Styrelseledamot

Suvi-Anne Siimes

 • Suvi-Anne är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1963

  Utbildning: Licentiate of Political Science (Economics) och Master of Political Science (Economics) från Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2020

  Befattning och styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Finnish Pension Alliance TELA. Ledamot i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Pharma Industry Finland, styrelseordförande i Veikkaus Oy, ledamot i Yrjö Jahnsson Foundation och ledamot och vice ordförande i Posti Group Oyj. Flera ministerposter i finska regeringen.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Margareta Danelius

Styrelseledamot

Margareta Danelius

 • Margareta är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1964

  Utbildning: Läkarexamen från Uppsala universitet.

  Invald i styrelsen: 2021.

  Befattning och styrelseuppdrag: Chefläkare på Capio Sverige

  Tidigare befattningar: Ledande läkarpositioner inom Capio-koncernen samt ledande positioner inom Ersta sjukhus, bland annat som chefsläkare och verksamhetschef för barn och ungdomshospice.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Katarina Nirhammar

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Katarina Nirhammar

 • Född: 1963

  Utsedd i styrelsen: 2020

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Amanda Hellström

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal, suppleant

Amanda Hellström

 • Född: 1988

  Utsedd i styrelsen: 2020

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Revisorer

Huvudansvarig revisor till och med årsstämma 2023

Revisorer

 • Huvudansvarig revisor: Erik Bergh, PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserad revisor.

  Född: -

  Andra revisionsuppdrag: -

Styrelsens arbete

Styrelsen behandlar frågor avseende Attendos utveckling inom områdena kvalitet och verksamhetsutveckling, ekonomi och budget, riskhantering, regelefterlevnad och intern kontroll, kunder och strategi samt ledare och medarbetare. Styrelsen behandlar och beslutar även om bolagets finansiella rapporter, och följer mellan rapporterna den finansiella utvecklingen samt värdeskapande- och åtgärdsplaner.

Attendos styrelseledamöter har erfarenhet av affärsverksamhet och omsorgsfrågor samt andra områden som är relevanta för utvecklingen av Attendo. Bolagets VD och ekonomi och finansdirektör deltar vid styrelsemöten, tillsammans med övriga ledningspersoner och medarbetare efter behov. Sekreterare vid styrelsens möten är Attendos chefsjurist.