Hoppa till huvudinnehåll

Ledamöter

Ulf Mattsson

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet

Ulf Mattsson


 • Född 1964. Civilekonom.

  Invald i styrelsen: 2022

  Aktuella uppdrag: Ordförande i VaccinDirekt i Sverige AB, Swemac Innnovation AB, Eltel AB och Prima Vård AB. Styrelseledamot i Addtech, Priveq fund V och VI samt Oras Invest Oy.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Securitas Direct och AcadeMedia samt vd för Capio, Gambro och Mölnlycke Health Care.

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Innehav i Attendo:
  24 390 aktier och 691 729 köpoptioner.

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i Revisions- och riskutskottet

Catarina Fagerholm


 • Född 1963. Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

  Invald i styrelsen: 2016

  Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy, CapMan Oyj, Byggmax Group AB (publ) och Lekolar AB.

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Innehav i Attendo:
  10 000 aktier.

Antti Ylikorkala

Styrelseledamot

Antti Ylikorkala


 • Född 1974. Doktor Medicine, Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2023

  Aktuella uppdrag: –

  Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Foxanox AG. Ledamot i Doctari Group GmbH, Solo Health Group Oy, 9-Lives Group Oy och Diktamen Oy. Rådgivare till Nordic Capital.

  Tidigare befattningar: Vice vd för Attendo Finland Oy och medlem av ledningsgruppen Attendo AB (2007–2016). Ledamot i Art Clinic AB (2018–2022) samt HALI (2011–2016).

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Innehav i Attendo:
  3 650 569 aktier

Per Josefsson

Styrelseledamot

Per Josefsson


 • Född 1959. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2023

  Aktuella uppdrag: Ordförande Jofam. Ledamot i Vesper Group, Neudi och IVA.

  Tidigare befattningar: Medgrundare av och delägare i Brummer & Partners 1995–2021.

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolagett.

  Innehav i Attendo: Kontroll av Jofam som äger 5 700 000 aktier och av Jofam 2 som äger 300 000 aktier.

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i Revisions- och riskutskottet

Tobias Lönnevall


 • Född 1980. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2016

  Aktuella uppdrag: Investment Director på Nordstjernan. Styrelseledamot i Diös AB och Bonava AB.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics, Finance Manager på Landic Property och managementkonsult på Accenture.

  Oberoende: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Innehav i Attendo: 20 000 aktier.

Suvi-Anne Siimes

Styrelseledamot

Suvi-Anne Siimes


 • Född 1963. Licentiate of Political Science (Economics) och Master of Political Science (Economics) från Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2020

  Aktuella uppdrag: Verkställande direktör för Finnish Pension Alliance TELA. Ledamot i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Pharma Industry Finland, styrelseordförande i Veikkaus Oy, ledamot i Yrjö Jahnsson Foundation och ledamot och vice ordförande i Posti Group Oyj. Flera ministerposter i finska regeringen.

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Nora F. Larssen

Styrelseledamot

Nora F. Larssen


 • Född 1965. Civilekonom, MBA från Duke University.

  Invald i styrelsen: 2023

  Aktuella uppdrag: Senior Advisor Nordstjernan sedan 2024.

  Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Etac AB och Emma S. AB. Ledamot i Aidian Oy och Nobia AB.

  Tidigare befattningar: Tidigare Investment Director Nordstjernan samt ansvarig för sektorn Hälsa och medlem i Nordstjernans ledningsgrupp, partner på McKinsey & Co under 12 år.

  Oberoende: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Innehav i Attendo: 0 aktier.

Katarina Nirhammar

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Katarina Nirhammar


 • Född: 1963

  Utsedd i styrelsen: 2020

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Erik Bergh, PricewaterhouseCoopers AB

Revisor till och med årsstämma 2025

Erik Bergh, PricewaterhouseCoopers AB


 • Född: 1979. Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

  Andra revisionsuppdrag: Formpipe Software AB

Styrelsens arbete

Styrelsen behandlar frågor avseende företagets finansiella och strategiska resultat och utveckling, med särskilt fokus på centrala områden för omsorgen, såsom kunder och medarbetare. Styrelsen behandlar och beslutar även om bolagets finansiella rapporter, och följer mellan rapporterna utvecklingen samt värdeskapande- och åtgärdsplaner.

Attendos styrelseledamöter har erfarenhet av affärsverksamhet och omsorgsfrågor samt andra områden som är relevanta för utvecklingen av Attendo. Bolagets VD och ekonomi och finansdirektör deltar vid styrelsemöten, tillsammans med övriga ledningspersoner och medarbetare efter behov. Sekreterare vid styrelsens möten är Attendos chefsjurist.