Hoppa till huvudinnehåll

Ledamöter

Ulf Mattsson

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet

Ulf Mattsson

 • Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1964

  Utbildning: Civilekonom.

  Invald i styrelsen: 2022

  Befattning och styrelseuppdrag: Ordförande i VaccinDirekt i Sverige AB, Swemac Innnovation AB, Eltel AB och Prima Vård AB. Styrelseledamot i Addtech, Priveq fund V och VI samt Oras Invest Oy.

  Tidigare befattingar: Styrelseordförande i Securitas Direct och AcadeMedia samt VD för Capio, Gambro och Mölnlycke Health Care.

  Innehav i Attendo:
  24.390 aktier
  691.729 köpoptioner

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i Revisions- och riskutskottet

Catarina Fagerholm

 • Catarina är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1963

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

  Invald i styrelsen: 2016

  Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy, CapMan Oyj, Byggmax Group AB (publ) och Lekolar AB.

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

  Innehav i Attendo:
  10.000 aktier

Antti Ylikorkala

Styrelseledamot

Antti Ylikorkala

 • Antti är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1974

  Utbildning: Doktor Medicine, Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2023

  Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Foxanox AG. Ledamot i Doctari Group GmbH, Solo Health Group Oy, 9-Lives Group Oy och Diktamen Oy. Rådgivare till Nordic Capital.

  Tidigare befattningar: Vice vd för Attendo Finland Oy och medlem av ledningsgruppen Attendo AB (2007-2016). Ledamot i Art Clinic AB (2018-2022) samt HALI (2011-2016).

  Innehav i Attendo:
  3.650.569 aktier

Alf Göransson

Styrelseledamot, medlem i Revisions- och riskutskottet och ersättningsutskottet

Alf Göransson

 • Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1957

  Utbildning: Internationell ekonom, Handelshögskolan Göteborg.

  Invald i styrelsen: 2018

  Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB, Hexpol AB, NCC AB och Axfast AB och styrelseledamot i Anticimex AB, Sweco AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.

  Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef för NCC AB, VD och koncernchef för Svedala Industri AB.

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Per Josefsson

Styrelseledamot

Per Josefsson

 • Per är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1959

  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2023.

  Befattning och styrelseuppdrag: Ordförande Jofam. Ledamot i Vesper Group, Neudi och IVA.

  Tidigare befattningar: Medgrundare av och delägare i Brummer & Partners 1995-2021.

  Innehav i Attendo:
  Kontroll av Jofam som äger 5.700.000 aktier och av Jofam 2 som äger 300.000 aktier.

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i Revisions- och riskutskottet

Tobias Lönnevall

 • Tobias är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Född: 1980

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2016

  Befattning och styrelseuppdrag: Investment Director på Nordstjernan. Styrelseledamot i Diös AB och Bonava AB.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics, Finance Manager på Landic Property och managementkonsult på Accenture.

  Innehav i Attendo:
  20.000 aktier

Suvi-Anne Siimes

Styrelseledamot

Suvi-Anne Siimes

 • Suvi-Anne är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1963

  Utbildning: Licentiate of Political Science (Economics) och Master of Political Science (Economics) från Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2020

  Befattning och styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Finnish Pension Alliance TELA. Ledamot i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Pharma Industry Finland, styrelseordförande i Veikkaus Oy, ledamot i Yrjö Jahnsson Foundation och ledamot och vice ordförande i Posti Group Oyj. Flera ministerposter i finska regeringen.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Nora F. Larssen

Styrelseledamot

Nora F. Larssen

 • Nora är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Född: 1965

  Utbildning: Civilekonom, MBA.

  Invald i styrelsen: 2023.

  Aktuella uppdrag: Senior Advisor Nordstjernan sedan 2024.

  Befattning och styrelseuppdrag: Ordförande i Etac AB och Emma S. AB. Ledamot i
  Aidian Oy och Nobia AB.

  Tidigare befattningar: Tidigare Investment Director Nordstjernan samt ansvarig för sektorn Hälsa och medlem i Nordstjernans ledningsgrupp, partner på McKinsey & Co under 12 år.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Katarina Nirhammar

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Katarina Nirhammar

 • Född: 1963

  Utsedd i styrelsen: 2020

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Revisorer

Huvudansvarig revisor till och med årsstämma 2023

Revisorer

 • Huvudansvarig revisor: Erik Bergh, PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserad revisor.

  Född: Född 1979. Auktoriserad revisor och medlem av FAR. Huvudansvarig revisor för Attendo AB sedan årsstämman 2022.

  Andra revisionsuppdrag: Formpipe Software AB

Styrelsens arbete

Styrelsen behandlar frågor avseende Attendos utveckling inom områdena kvalitet och verksamhetsutveckling, ekonomi och budget, riskhantering, regelefterlevnad och intern kontroll, kunder och strategi samt ledare och medarbetare. Styrelsen behandlar och beslutar även om bolagets finansiella rapporter, och följer mellan rapporterna den finansiella utvecklingen samt värdeskapande- och åtgärdsplaner.

Attendos styrelseledamöter har erfarenhet av affärsverksamhet och omsorgsfrågor samt andra områden som är relevanta för utvecklingen av Attendo. Bolagets VD och ekonomi och finansdirektör deltar vid styrelsemöten, tillsammans med övriga ledningspersoner och medarbetare efter behov. Sekreterare vid styrelsens möten är Attendos chefsjurist.