Med hjärta för omsorg

På Attendo arbetar vi för att du ska trivas och kunna leva ditt liv som du vill ha det. Vi erbjuder äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Läs rapporten

Delårsrapport Januari-September 2023

Inför 2023 satte vi en ambitiös plan; att förbättra den operativa verksamheten, fortsätta öka beläggningen och samtidigt förbättra våra avtalsmässiga villkor. Resultatet och kassaflödet i tredje kvartalet visar på styrkan i vår plan, med en tillväxt på 22 procent och en fördubbling av resultatet.

Läs rapporten
Läs mer

Finansiella Rapporter & Presentationer

Här hittar du finansiell information, rapporter och presentationer.

Läs mer
Läs rapporten

Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2022

Attendo uppvisade stark organisk tillväxt för 2022, till följd av ökad beläggning på äldreboenden samt högre ersättning i Finland.

Läs rapporten

Attendo i Norden

Attendo Sverige

Äldreomsorg, Omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS), Individ och familjeomsorg (IOF)

Attendo Finland

Äldreomsorg, Omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS), Individ och familjeomsorg (IOF)

Attendo Danmark

Äldreomsorg