Nordens ledande omsorgsföretag

På Attendo ger vi dig den omsorg du behöver, på det sätt du vill, oavsett var vi möter våra kunder runt om i Norden

Årsredovisningen & Hållbarhetsrapporten sammanfattar marknadsutvecklingen under året och visar Attendos bidrag till samhällsutveckling.

Attendos kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2020 – Positiv utveckling i Finland men dämpad efterfrågan i Skandinavien kopplat till oro för pandemin.

På följande sidor ger vi information om de senaste nyheterna, finansiella rapporter, Attendo-aktiens utveckling och en prenumerationstjänst.

Nyheter & Press

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg och social omsorg. Kontakta oss för mer information här.

Attendo aktien

Aktiekurs
Attendo

Attendo i Norden

  • Äldreomsorg
  • Omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS)
  • Individ och familjeomsorg (IOF)
  • Äldreomsorg
  • Omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS)
  • Individ och familjeomsorg (IOF)
  • Äldreomsorg

Attendo är ett stort och växande företag. Vi letar dagligen efter nya medarbetare. Just nu ser vi rekryteringsbehov inom flera av Attendos områden.