Ledamöter

Ulf Mattsson

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet

Ulf Mattsson

 • Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1964

  Utbildning: Civilekonom.

  Invald i styrelsen: 2022

  Befattning och styrelseuppdrag: Ordförande i VaccinDirekt i Sverige AB, Swemac Innnovation AB, Eltel AB och Prima Vård AB. Styrelseledamot i Addtech, Priveq fund V och VI samt Oras Invest Oy

  Tidigare befattingar: Styrelseordförande i Securitas Direct och AcadeMedia samt VD för Capio, Gambro och Mölnlycke Health Care.

  Innehav i Attendo:
  24.390 aktier
  691.729 köpoptioner

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet

Catarina Fagerholm

 • Catarina är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1963

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

  Invald i styrelsen: 2016

  Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy, CapMan Oyj, Byggmax Group AB (publ) och Lekolar AB.

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

  Innehav i Attendo:
  10.000 aktier

Anssi Soila

Styrelseledamot

Anssi Soila

 • Anssi är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Född: 1949

  Utbildning: Civilingenjör, Tekniska Högskolan Helsingfors och Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

  Invald i styrelsen: 2007

  Befattning och styrelseuppdrag: Rådgivare IK Investment Partners samt styrelseordförande i Orox Oy och Sopix Oy samt styrelseledamot i Ankkalampi Oy, Finlands Trafikkmedicinska Förening och Stödstiftelsen för Finlands Flygförbund.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Sponda Abp och Kemira Abp, VD Kone Corporation Oy, andra ledande positioner inom Kone Corporation Oy.

  Innehav i Attendo:
  1.255.455 aktier

Alf Göransson

Styrelseledamot, medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Alf Göransson

 • Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1957

  Utbildning: Internationell ekonom, Handelshögskolan Göteborg.

  Invald i styrelsen: 2018

  Befattning och styrelseuppdrag:Styrelseordförande i Loomis AB, Hexpol AB, NCC AB och Axfast AB och styrelseledamot i Anticimex AB, Sweco AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.

  Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef för NCC AB, VD och koncernchef för Svedala Industri AB.

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i revisionsutskottet

Tobias Lönnevall

 • Tobias är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Född: 1980

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2016

  Befattning och styrelseuppdrag: Investment Director på Nordstjernan. Styrelseledamot i Diös AB.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics, Finance Manager på Landic Property och managementkonsult på Accenture.

  Innehav i Attendo:
  20.000 aktier

Suvi-Anne Siimes

Styrelseledamot

Suvi-Anne Siimes

 • Suvi-Anne är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1963

  Utbildning: Licentiate of Political Science (Economics) och Master of Political Science (Economics) från Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2020

  Befattning och styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Finnish Pension Alliance TELA. Ledamot i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Pharma Industry Finland, styrelseordförande i Veikkaus Oy, ledamot i Yrjö Jahnsson Foundation och ledamot och vice ordförande i Posti Group Oyj. Flera ministerposter i finska regeringen.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Margareta Danelius

Styrelseledamot

Margareta Danelius

 • Margareta är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1964

  Utbildning: Läkarexamen från Uppsala universitet.

  Invald i styrelsen: 2021.

  Befattning och styrelseuppdrag: Chefläkare på Capio Sverige

  Tidigare befattningar: Ledande läkarpositioner inom Capio-koncernen samt ledande positioner inom Ersta sjukhus, bland annat som chefsläkare och verksamhetschef för barn och ungdomshospice.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Katarina Nirhammar

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Katarina Nirhammar

 • Född: 1963

  Utsedd i styrelsen: 2020

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Amanda Hellström

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal, suppleant

Amanda Hellström

 • Född: 1988

  Utsedd i styrelsen: 2020

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Revisorer

Huvudansvarig revisor till och med årsstämma 2023

Revisorer

 • Huvudansvarig revisor: Erik Bergh, PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserad revisor.

  Född: -

  Andra revisionsuppdrag: -