Hoppa till huvudinnehåll

Ledamöter

Ulf Mattsson

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet

Ulf Mattsson


 • Född 1964. Civilekonom.

  Invald i styrelsen: 2022

  Aktuella uppdrag: Ordförande i VaccinDirekt i Sverige AB, Swemac Innnovation AB, Eltel AB och Prima Vård AB. Styrelseledamot i Addtech, Priveq fund V och VI samt Oras Invest Oy.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Securitas Direct och AcadeMedia samt vd för Capio, Gambro och Mölnlycke Health Care.

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Innehav i Attendo:
  24 390 aktier och 691 729 köpoptioner.

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i Revisions- och riskutskottet

Catarina Fagerholm


 • Född 1963. Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

  Invald i styrelsen: 2016

  Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy, CapMan Oyj, Byggmax Group AB (publ) och Lekolar AB.

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Innehav i Attendo:
  10 000 aktier.

Antti Ylikorkala

Styrelseledamot

Antti Ylikorkala


 • Född 1974. Doktor Medicine, Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2023

  Aktuella uppdrag: –

  Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Foxanox AG. Ledamot i Doctari Group GmbH, Solo Health Group Oy, 9-Lives Group Oy och Diktamen Oy. Rådgivare till Nordic Capital.

  Tidigare befattningar: Vice vd för Attendo Finland Oy och medlem av ledningsgruppen Attendo AB (2007–2016). Ledamot i Art Clinic AB (2018–2022) samt HALI (2011–2016).

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Innehav i Attendo:
  3 650 569 aktier

Per Josefsson

Styrelseledamot

Per Josefsson


 • Född 1959. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2023

  Aktuella uppdrag: Ordförande Jofam. Ledamot i Vesper Group, Neudi och IVA.

  Tidigare befattningar: Medgrundare av och delägare i Brummer & Partners 1995–2021.

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolagett.

  Innehav i Attendo: Kontroll av Jofam som äger 5 700 000 aktier och av Jofam 2 som äger 300 000 aktier.

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i Revisions- och riskutskottet

Tobias Lönnevall


 • Född 1980. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2016

  Aktuella uppdrag: Investment Director på Nordstjernan. Styrelseledamot i Diös AB och Bonava AB.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics, Finance Manager på Landic Property och managementkonsult på Accenture.

  Oberoende: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Innehav i Attendo: 20 000 aktier.

Suvi-Anne Siimes

Styrelseledamot

Suvi-Anne Siimes


 • Född 1963. Licentiate of Political Science (Economics) och Master of Political Science (Economics) från Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2020

  Aktuella uppdrag: Verkställande direktör för Finnish Pension Alliance TELA. Ledamot i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Pharma Industry Finland, styrelseordförande i Veikkaus Oy, ledamot i Yrjö Jahnsson Foundation och ledamot och vice ordförande i Posti Group Oyj. Flera ministerposter i finska regeringen.

  Oberoende: Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Nora F. Larssen

Styrelseledamot

Nora F. Larssen


 • Född 1965. Civilekonom, MBA från Duke University.

  Invald i styrelsen: 2023

  Aktuella uppdrag: Senior Advisor Nordstjernan sedan 2024.

  Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Etac AB och Emma S. AB. Ledamot i Aidian Oy och Nobia AB.

  Tidigare befattningar: Tidigare Investment Director Nordstjernan samt ansvarig för sektorn Hälsa och medlem i Nordstjernans ledningsgrupp, partner på McKinsey & Co under 12 år.

  Oberoende: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Innehav i Attendo: 0 aktier.

Katarina Nirhammar

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Katarina Nirhammar


 • Född: 1963

  Utsedd i styrelsen: 2020

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Erik Bergh, PricewaterhouseCoopers AB

Revisor till och med årsstämma 2025

Erik Bergh, PricewaterhouseCoopers AB


 • Född: 1979. Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

  Andra revisionsuppdrag: Formpipe Software AB