Ledamöter

Ulf Mattsson

Styrelseordförande, medlem i ersättningsutskottet

Ulf Mattsson

 • Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1964

  Utbildning: Civilekonom.

  Invald i styrelsen: 2022

  Befattning och styrelseuppdrag: Ordförande i VaccinDirekt i Sverige AB, Swemac Innnovation AB, Eltel AB och Prima Vård AB. Styrelseledamot i Addtech, Priveq fund V och VI samt Oras Invest Oy

  Tidigare befattingar: Styrelseordförande i Securitas Direct och AcadeMedia samt VD för Capio, Gambro och Mölnlycke Health Care.

  Innehav i Attendo:
  24.390 aktier
  691.729 köpoptioner

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot, ordförande i Revisions- och riskutskottet

Catarina Fagerholm

 • Catarina är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1963

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Helsingfors.

  Invald i styrelsen: 2016

  Befattning och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Restel Oy, CapMan Oyj, Byggmax Group AB (publ) och Lekolar AB.

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

  Innehav i Attendo:
  10.000 aktier

Antti Ylikorkala

Styrelseledamot

Antti Ylikorkala

 • Antti är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1974

  Utbildning: Doktor Medicine, Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2023

  Tidigare befattningar: Vice vd för Attendo Finland Oy och medlem av ledningsgruppen Attendo AB (2007-2016). Ledamot i Art Clinic AB (2018-2022) samt HALI (2011-2016).

  Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Foxanox AG. Ledamot i Doctari Group GmbH, Solo Health Group Oy, 9-Lives Group Oy och Diktamen Oy. Rådgivare till Nordic Capital.

  Innehav i Attendo:
  3.650.569 aktier

Alf Göransson

Styrelseledamot, medlem i Revisions- och riskutskottet och ersättningsutskottet

Alf Göransson

 • Alf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1957

  Utbildning: Internationell ekonom, Handelshögskolan Göteborg.

  Invald i styrelsen: 2018

  Befattning och styrelseuppdrag:Styrelseordförande i Loomis AB, Hexpol AB, NCC AB och Axfast AB och styrelseledamot i Anticimex AB, Sweco AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.

  Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Securitas AB, VD och koncernchef för NCC AB, VD och koncernchef för Svedala Industri AB.

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Per Josefsson

Styrelseledamot

Per Josefsson

 • Per är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1959

  Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2023.

  Befattning och styrelseuppdrag: Medgrundare av och delägare i Brummer & Partners 1995-2021.

  Andra väsentliga uppdrag: Ordförande Jofam. Ledamot i Vesper Group, Neudi och IVA.

  Innehav i Attendo:
  Kontroll av Jofam som äger 5.700.000 aktier och av Jofam 2 som äger 300.000 aktier.

Tobias Lönnevall

Styrelseledamot, ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i Revisions- och riskutskottet

Tobias Lönnevall

 • Tobias är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Född: 1980

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

  Invald i styrelsen: 2016

  Befattning och styrelseuppdrag: Investment Director på Nordstjernan. Styrelseledamot i Diös AB.

  Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KMT Precision Grinding, tillförordnad verkställande direktör för NH Logistics, Finance Manager på Landic Property och managementkonsult på Accenture.

  Innehav i Attendo:
  20.000 aktier

Suvi-Anne Siimes

Styrelseledamot

Suvi-Anne Siimes

 • Suvi-Anne är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

  Född: 1963

  Utbildning: Licentiate of Political Science (Economics) och Master of Political Science (Economics) från Helsingfors Universitet.

  Invald i styrelsen: 2020

  Befattning och styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Finnish Pension Alliance TELA. Ledamot i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection).

  Tidigare befattningar: Verkställande direktör för Pharma Industry Finland, styrelseordförande i Veikkaus Oy, ledamot i Yrjö Jahnsson Foundation och ledamot och vice ordförande i Posti Group Oyj. Flera ministerposter i finska regeringen.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Nora F. Larssen

Styrelseledamot

Nora F. Larssen

 • Nora är beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

  Född: 1965

  Utbildning: Civilekonom, MBA.

  Invald i styrelsen: 2023.

  Befattning och styrelseuppdrag: Investment Director, anställd på Nordstjernan sedan 2008. Ansvarig för sektorn Hälsa och medlem i Nordstjernans ledningsgrupp.

  Tidigare befattningar: Tidigare produktlinjechef på Electrolux AB och var dessförinnan Partner på McKinsey & Co, där hon arbetade under 12 år.
  Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Etac AB och Emma S. AB. Ledamot i Aidian Oy och Nobia AB.

  Innehav i Attendo: 0 aktier

Katarina Nirhammar

Arbetstagarrepresentant från fackförbundet Kommunal

Katarina Nirhammar

 • Född: 1963

  Utsedd i styrelsen: 2020

  Innehav i Attendo:
  0 aktier

Revisorer

Huvudansvarig revisor till och med årsstämma 2023

Revisorer

 • Huvudansvarig revisor: Erik Bergh, PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserad revisor.

  Född: -

  Andra revisionsuppdrag: -