Investerare

Attendo strävar efter att ha en öppen dialog med aktiemarknaden och andra intressenter. På följande sidor ger vi information om de senaste nyheterna, finansiella rapporter, Attendo-aktiens utveckling och en prenumerationstjänst. Du kan också lära dig mer om vår verksamhet, strategi och hur vi skapar värde.

hero icon left
hero icon right