Hoppa till huvudinnehåll

Olika lösningar för olika kunder

Attendo är lokalt förankrat och bedriver verksamheter i omkring 700 enheter. Attendos kund är oftast en kommun, där form och längd på kontrakt varierar beroende på kontrakts­modell och tjänsteerbjudande. Vilken kontraktsmodell som tillämpas bestäms i varje enskild kommun. Attendo ser positivt på att många kommuner i de nordiska länderna valt att öppna den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens.

  • Verksamhet i egen regi – tjänsterna erbjuds i Attendos egna boenden eller lokaler. Attendo driver egen regi-verksamhet eller levererar hemtjänst i kommuner med kundval inom äldreomsorg, omsorg av personer med funktionsnedsättning samt individ- och familje­omsorg.
  • Verksamhet på entreprenad – ­Attendos tjänster erbjuds i kommunens boenden eller lokaler under en bestämd kontraktstid.

Verksamheten i egen regi baseras normalt sett på ramavtal och entreprenad­verksamheten på upphandlade entreprenadavtal. Kundavtalen löper vanligtvis över en tidsperiod om 2-5 år.

Egen regi

Cirka 80% av nettoomsättningen utgörs av verksamhet i egen regi

Erfarenhet att möta lokala behov

Attendo har lång erfarenhet av att bygga egna boenden och erbjuda omsorgsplatser till kommuner efter de lokala behoven. När vi bygger för egen regi tar vi ett helhetsansvar för att finansiera, projektera, uppföra, utrusta och bemanna dessa boenden. Projektering och byggnation sker tillsammans med bygg- och fastighetsbolag, som också äger och förvaltar fastigheterna. Attendo erbjuder också hemtjänst i egen regi i kommuner med kundval.

Egen regi innebär höga krav på kvalitet

Egen regi drivs främst genom ramavtal utan garanterade volymer. Det ställer särskilda krav på Attendo att erbjuda en hög kvalitet för våra kunder samt att nå ut till dem som gör egna val på ett bra sätt. Att förstå ­kundens behov och önskemål är ­centralt då det slutligen är kundens nöjdhet som avgör hur framgångsrikt Attendo är.

Fördelar för kunden

I egen regi-verksamheten har Attendo större möjligheter att påverka omsorgsupplevelsen för kunder och patienter med anhöriga. Attendos livsstilsboenden med unika koncept som präglar hela verksamheten är bra ­exempel på detta.

Fördelar för kunden

Attendos verksamhet i egen regi har många fördelar för de kommuner som är våra kunder:

  • Långsiktigt engagemang – Egen regi borgar för ett långsiktigt samarbete mellan Attendo och kommunen. Det skapar trygghet för såväl kunder som medarbetare.
  • Gedigen erfarenhet – Attendo har lång erfarenhet av att planera, bygga och driva olika omsorgsverksamheter. Detta ger oss värdefull kunskap om hur ett boende bäst bör utformas för att vara funktionellt.
  • Valfrihet och mångfald – Brukare kan erbjudas att välja mellan flera boenden och olika koncept, exempelvis ett livsstilsboende med inriktningen Utevistelse & Trädgård.
  • Kompetens och kvalitet – Kommunen får en samarbetspartner som har expertis och erfarenhet av att bygga och driva boenden som förbättrar livskvaliteten.
  • Låg risk – Attendo tar hela den finansiella risken det innebär att projektera, bygga och utveckla vårdfastigheten.
  • Bekymmersfritt – Attendo tar hand om hela processen, från att hitta lämplig tomt till finansiering, projektering, byggnation, inköp av inventarier och rekrytering av personal.
  • Flexibilitet – Attendo erbjuder kommunerna en möjlighet att möta förändrade behov och ökad efterfrågan på omsorgsplatser

Här finns egen regi

Attendo driver egna enheter inom äldre­omsorg, omsorg av personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har verksamhet i egen regi i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Entreprenad

~20% av nettoomsättningen utgörs av verksamhet på entreprenad

Hur det fungerar

Attendo bedriver verksamhet på uppdrag av kunden genom entreprenadkontrakt. Verksamheten består exempelvis av äldreomsorg eller gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Attendo erbjuder anställning för medarbetarna i verksamheten medan kommunen har ett fortsatt ansvar för de lokaler där tjänsterna utförs. Avtalet med kommunen löper normalt på fyra till sju år med möjlighet till förlängning. Efter eventuell förlängningsperiod måste en ny upphandling ske.

Fördelar för kunder och patienter

För kunderna bidrar Attendo till valfrihet och kvalitetsutveckling i omsorgen. I Attendos boenden får kunderna ta del av en verksamhetsmodell med ledarskap, värderingar och kvalitetsarbete som syftar till att stärka individen och skapa en bättre omsorgsupplevelse.

Fördelar för kommunen

För kommunerna är Attendo en samarbetspartner som bidrar med nya idéer och driver utvecklingen framåt. Kommunerna har en utmanande uppgift i att tillgodose ett ­växande antal äldres behov av vård och omsorg och samtidigt hushålla med skatte­betalarnas pengar. Attendo erbjuder ­kommunen kompetens och organisation som gör att kommunen kan fokusera på andra ­prioriterade områden.

Här finns entreprenad

Entreprenadverksamhet finns främst representerad i affärsområdet Attendo Skandinavien det vill säga i Sverige, Norge och Danmark. I Finland har Attendo ett fåtal verksamhet som drivs på entreprenad.