Analytiker

Attendo följs av analytikerna i listan nedan. De åsikter, uppskattningar eller prognoser, som berör Attendos resultat och som ges av dessa analytiker, är endast deras och representerar inte Attendo eller ledningens åsikter, prognoser eller framtidsbedömningar.

Bolag Namn Email Telefonnummer
ABG Victor Forssell victor.forssell@abgsc.se +46 8 566 28692
Carnegie Kristofer Liljeberg kristofer.liljeberg@carnegie.se +46 8 588 68763
Danske Bank Carolina Elvind carolina.elvind@danskebank.se +46 8 568 80557
Handelsbanken Thomas Graf thgr05@handelsbanken.se +46 8 701 1371
Nordea Klas Pyk hans.mahler@nordea.com +46 10 157 2527
SEB Carl Mellerby carl.mellerby@seb.se +46 8 522 29737
SEB Mattias Vadsten mattias.vadsten@seb.se +46 70 772 3089