Analytiker

Attendo följs av analytikerna i listan nedan. De åsikter, uppskattningar eller prognoser, som berör Attendos resultat och som ges av dessa analytiker, är endast deras och representerar inte Attendo eller ledningens åsikter, prognoser eller framtidsbedömningar.

Bolag Namn Email Telefonnummer
ABG Daniel Thorsson daniel.thorsson@abgsc.se +46 8 566 28682
ABG Victor Forssell victor.forssell@abgsc.se +46 8 566 28692
Carnegie Kristofer Liljeberg kristofer.liljeberg@carnegie.se +46 8 588 68763
Credit Suisse Hans Boström hans.bostrom@credit-suisse.com +44 20 7888 0939
Danske Bank Carolina Elvind carolina.elvind@danskebank.se +46 8 568 80557
Handelsbanken Carina Elmgren cael06@handelsbanken.se +46 8 701 2977
Nordea Klas Pyk hans.mahler@nordea.com +46 10 157 2527
SEB Carl Mellerby carl.mellerby@seb.se +46 8 522 29737
SEB Mattias Vadsten mattias.vadsten@seb.se +46 70 772 3089