Analytiker

Attendo följs av analytikerna i listan nedan. De åsikter, uppskattningar eller prognoser, som berör Attendos resultat och som ges av dessa analytiker, är endast deras och representerar inte Attendo eller ledningens åsikter, prognoser eller framtidsbedömningar.

hero icon left
hero icon right
Bolag Namn Email Telefonnummer
ABG Victor Forssell victor.forssell@abgsc.se +46 8 566 28692
Carnegie Kristofer Liljeberg kristofer.liljeberg@carnegie.se +46 8 588 68763
Danske Bank Karl Norén karl.noren@danskebank.se +46 8 568 80557
Nordea Sten Gustafsson sten.gustafsson@nordea.com  
SEB Mattias Vadsten mattias.vadsten@seb.se +46 70 772 3089