Analytiker

Attendo följs av analytikerna i listan nedan. De åsikter, uppskattningar eller prognoser, som berör Attendos resultat och som ges av dessa analytiker, är endast deras och representerar inte Attendo eller ledningens åsikter, prognoser eller framtidsbedömningar.

hero icon left
hero icon right
Bolag Namn Email Telefonnummer
ABG Jakob Lembke jakob.lembke@abgsc.se +46 8 566 28603
Carnegie Kristofer Liljeberg kristofer.liljeberg@carnegie.se +46 8 588 68763
Nordea Victor Forssell victor.forssell@nordea.com +46 1 015 70791
SEB Mattias Vadsten mattias.vadsten@seb.se +46 70 772 3089