Hoppa till huvudinnehåll

Utdelning 


Attendos nuvarande utdelningsmål är att dela ut 30 procent av bolagets justerade nettovinst. Utdelningen ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk, inklusive investeringsmöjligheter, samt bolagets finansiella ställning.


Återköp av egna aktier

Årsstämman 2024 beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal samt anskaffning av rörelsekapital.

För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet besök börsens hemsida Nasdaq här (extern länk).