Finansiell kalender

hero icon left
hero icon right

2022

Bokslutskommuniké januari-december 2021 10 februari
Årsstämman 26 april
Delårsrapport januari-mars 2022 6 maj
Delårsrapport januari-juni 2022 21 juli
Delårsrapport januari-september 2022  26 oktober

För mer information

Kommunikations- och IR-direktör
Andreas Koch

Tel: +46 70 509 77 61
Email: andreas.koch@attendo.com

Prenumeration