Attendos historia och ägare

Attendos historia börjar i februari 1985. Det var en tid då nästan all vård och omsorg sköttes av offentliga monopol. Få såg att privata aktörer kunde vara en del av den nordiska välfärdsmodellen.

hero icon left
hero icon right

Idé om att modernisera äldreomsorgen

Några entreprenörer inom dåvarande statsföretaget Procordia fick en idé om att modernisera äldreomsorgen. De skrev en affärsplan för ett företag som skulle erbjuda nya, flexibla lösningar för omsorg i hemmet riktade till äldre.

Trots de tuffa förutsättningarna fick de ett första kontrakt om att få utföra hemtjänst i Stocksund. Idag har Attendo mer än 25 000 medarbetare på över 700 enheter i Sverige, Finland och Danmark. Till oss kommer nära 30 000 kunder för sina behov av omsorg. Vi är en av branschens ledande aktörer när det gäller kvalitetsarbete och vi får genomgående höga omdömen från kunder, anhöriga och medarbetare.

Attendos innovationer

Attendo grundades med ett tydligt mål att vara ledande inom omsorg med hög kvalitet. I det klimat som rådde på den tiden var själva företeelsen att ett privat företag kunde ta hand om en del av den offentligt drivna omsorgen en innovation i sig.

1988 får Attendo (då Svensk Hemservice AB) sitt första kontrakt. Den första innovationen skedde kort därefter när en hempärm för social dokumentation introducerades, något som senare blev ett krav från lagstiftaren.

Attendo utvecklade tidigt systemet med kontaktmannaskap, som innebär att varje kund ska ha en egen utsedd och ansvarig kontaktperson som har det övergripande ansvaret för alla insatser. När Attendo 1992 fick sitt första uppdrag utanför Stockholm - vårdboendet Skogshill i Malmö - gjorde Malmö kommun som första kommun en brukarundersökning, något som tidigare inte ansetts nödvändigt.

De kommande tio åren sker en lång rad kvalitetsinnovationer. Attendo inför en egen central medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Nästa steg tas när en central oberoende kvalitetsrevision av alla verksamheter införs. I samband med detta digitaliseras också analysen av kvalitetsdata. Attendo blir kort efter millenniumskiftet också först med en oberoende kvalitetsavdelning.

Under 00-talet fortsatte innovationerna inom digitala kvalitetshjälpmedel. År 2005 skapar Attendo det första prisvinnande kvalitetssystemet AQ05. Därefter introducerar Attendo elektronisk inrapportering av kvalitetsdata. Systemet har uppdaterades i omgångar och heter efter den senaste uppdateringen AQ19. Den senaste versionen tar emot och analyserar över 1 miljard insatser som årligen ges till Attendos omkring 30 000 kunder.

Under slutet av 00-talet börjar Attendo fokusera mer på brukarnöjdhet och transparens. Som ett led i detta erbjuder Attendo alla brukare egen tid med kontaktman. År 2009 lanserar Attendo Kvalitetstermometern som är ett mått för kvaliteten vid varje enhet. Kort därefter börjar Attendo öppet redovisa resultatet av kvalitetstermometern på gruppnivå.

Under början av 10-talet utvecklar Attendo en strategi för evidensbaserad praktik, så att de insatser som görs följer de senaste forskarrönen. Som första företag i branschen presenterade Attendo i maj 2012 ett kvalitetsbokslut. Boksluten ges ut årligen, och har från år 2017 ersatts av en årlig Kvalites- och hållbarhetsrapport.

Attendo lanserar förslag på nationell kvalitetsuppföljning – Senior Lotsen. Attendo öppnar även vid denna tid sina första livsstilsboenden, som ytterligare anpassar miljöer och insatser efter de boendes önskemål och intressen.

Under 2016 inleds försök med att digitalisera hemtjänsten genom att införa appen Mobil Omsorg. Genom appen får medarbetare sina dagliga arbetsuppgifter direkt i jobbtelefonen, och de dokumenterar direkt i appen när och hur insatserna utförts. 2017 har Mobil omsorg införts i hela hemtjänsten, och under 2018 införs appen även för insatser på Attendos äldreboenden. 

Digitaliseringen av omsorgen har på senare år också medfört att Attendo skapat en ny app för medarbetare - Appendo (Sverige) respektive ATSO (Finland) - samt påbörjat utrullningen av en app för närstående - Attendo Nära.

Ägarhistorik

Ursprunget till dagens Attendo kommer ur det helstatliga konglomeratet Procordia, som på 1980-talet drev en mängd olika verksamheter inom bland annat konsumentvaror. Procordia börsnoterades 1987 och under början av 1990-talet sålde staten sina andelar i Procordia. Attendo fick därefter sina första privata ägare i form av Industri Kapital (idag IK Investment Partners).

Mellan 1995 och 2015 har ägarskapet i Attendo vandrat via de två serviceföretagen Sodexho och TeleLarm Care, till Bridgepoint och sedan tillbaka till IK Investment Partners.

Under dessa år erbjöds vissa anställda och chefer i Attendo att köpa aktier och bli delägare, vilket lade grunden till Attendos breda ägande bland ledning och medarbetare.

2015 valde IK Investment Partners att börsnotera Attendo, varvid en grupp ankarinvesterare med Nordstjernan i spetsen klev in som huvudägare i Attendo. Attendo är sedan dess noterat på NasdaqOMX i Stockholm.

Tidslinje över Attendos ägare

1985-1992: Statsägda Procordia är den första ägaren och bildar Procordia Service. Det blir starten på en modern koncern inom trygghet, omsorg och service.

1993-1994: Dåtidens Attendo privatiseras och Industri Kapital tar över ägandet. Koncernen utvecklas med flera tjänster riktade mot äldreomsorg.

1995-2000: Franska serviceföretaget Sodexho köper det som senare blev Attendo. Koncernens service- och bemanningstjänster utvecklades.

2000-2005: Gustaf Douglas och Melker Schörling, via bolaget TeleLarm Care som var en viktig pusselbit i grundandet av Attendo, tar över som ägare. Under början av denna period sker namnbytet till Attendo och kvalitetskoncepten utvecklas.

2005-2006: Bridgepoint förvärvar och utvecklar Attendo till ett renodlat vård- och omsorgsföretag, genom att trygghetslarm och larmmottagningsverksamheten säljs.

2007-2015: IK Investment Partners (f.d. Industri Kapital) köper tillbaka Attendo och fokuserar på att expandera verksamheten i Norden, bl a genom att förvärva MedOne i Finland.

2015: Attendo börsnoteras i november 2015 på NasdaqOMX i Stockholm. I samband med börsnoteringen kliver fem ankarinvesterare in som huvudägare – Nordstjernan, Carve, Robur, Didner & Gerge samt ELO.

Milstolpar

1985: Företaget grundas som Svensk Hemservice AB

1988: Första kontraktet i Stocksund.

1992: Första kontraktet utanför Stockholm.

1994: Svensk Hemservice köps upp och blir Partena Care

1996: Partena Care får kontrakt i Danmark

2001: Partena care byter namn till Attendo

2004: Attendo förvärvar Capio Omsorg, som bland annat äger Bure Helse i Norge

2007: Attendo etableras i Finland genom samgående med MedOne

2015: Attendo noteras på Nasdaq Stockholmsbörsen