Hoppa till huvudinnehåll

Övriga sidor & dokument(1171)

Värdeskapande omsorgslösningar

Attendos ambition är att tillgängliggöra pålitlig, innovativ och kostnadseffektiv omsorg som en ledande partner till kommunala beställare.

Kontakta oss

Attendo är den ledande privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. Kontakta oss för mer information.

Ansvarsfull verksamhet

Vår ambition är att vara en pålitlig omsorgsutförare med ett värderingsdrivet omsorgsarbete som är robust och transparent.

Årsstämma 2016

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls tisdagen den 17 maj 2016 kl 17.00 på Viktor Rydbergs Samskola, Viktor Rydbergs väg 2, Danderyd.

Affärsidé & Marknad

Attendo är det ledande företaget inom omsorg i Norden. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Attendo är lokalt förankrat och har omkring 700 verksamheter belägna i fler än 200 kommuner.

Analytiker

Attendo följs av analytikerna i listan på denna sida