Övriga sidor & dokument (1009)

Intern kontroll och riskhantering

Att hantera de risker som är förknippade med Attendos verksamhet är nödvändigt för att kunna följa strategin och uppnå uppsatta mål.

Värdeskapande omsorgslösningar

Attendos ambition är att tillgängliggöra pålitlig, innovativ och kostnadseffektiv omsorg som en ledande partner till kommunala beställare.

Kontakta oss

Attendo är den ledande privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. Kontakta oss för mer information.

Ansvarsfull verksamhet

Vår ambition är att vara en pålitlig omsorgsutförare med ett värderingsdrivet omsorgsarbete som är robust och transparent.

Årsstämma 2016

Årsstämman i Attendo AB (publ) hölls tisdagen den 17 maj 2016 kl 17.00 på Viktor Rydbergs Samskola, Viktor Rydbergs väg 2, Danderyd.

Årsstämma 2023

Attendo AB:s årsstämma hölls onsdagen den 26 april 2023.