Koncernledningens medlemmar

Attendos verkställande direktör och koncernledning leder Attendo i enlighet med styrelsens riktlinjer. Koncernledningen består av den verkställande direktören, de fyra affärsområdescheferna, ekonomi-och finansdirektör samt affärsutvecklingsdirektör. Attendos koncernledning har i genomsnitt arbetat inom Attendo i över 10 år vilket är unikt i branchen och reflekterar vikten av kontinuitet. 

Samtidigt som koncernledningen har en mycket diversifierad bakgrund delar samtliga medlemmar ett starkt engagemang för kvalitetsutveckling inom vår bransch. Detta bidrar till att viktiga beslut tas efter noggrant övervägande från flera olika perspektiv.

Martin Tivéus

Martin Tivéus

VD och koncernchef

Född: 1970, fil kand

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Nordenchef på Klarna samt ledande befattningar bland annat VD på Evidensia, Avanza och Glocalnet

Innehav i Attendo
Köpoptioner 535.947

Pertti Karjalainen

Pertti Karjalainen

Affärsområdeschef för Attendo Finland Omsorg

Född: 1969, PhD radiologi, Helsingfors Universitet

Anställd: 2007

Medlem i koncernledningen: 2007

Tidigare befattningar: VD och grundare av MedOne Oy 2000–2007. Har tidigare arbetat som läkare 1996–2000.

Innehav i Attendo
Aktier 22.667 275
Teckningsoptioner 326.500

Ammy Wehlin

Ammy Wehlin

VD Attendo Skandinavien

Född: 1962, Socionom/social omsorg, Malmö högskola

Anställd: 2000

Medlem i koncernledningen: 2003

Tidigare befattningar: Regionchef, Attendo 2000–2003, Biståndschef, Malmö kommun, 1998–2000

Innehav i Attendo
Aktier 1. 532 529
Teckningsoptioner 326. 500

Född: 1970, fil kand

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Nordenchef på Klarna samt ledande befattningar bland annat VD på Evidensia, Avanza och Glocalnet

Innehav i Attendo
Köpoptioner 535.947

Född: 1969, PhD radiologi, Helsingfors Universitet

Anställd: 2007

Medlem i koncernledningen: 2007

Tidigare befattningar: VD och grundare av MedOne Oy 2000–2007. Har tidigare arbetat som läkare 1996–2000.

Innehav i Attendo
Aktier 22.667 275
Teckningsoptioner 326.500

Född: 1962, Socionom/social omsorg, Malmö högskola

Anställd: 2000

Medlem i koncernledningen: 2003

Tidigare befattningar: Regionchef, Attendo 2000–2003, Biståndschef, Malmö kommun, 1998–2000

Innehav i Attendo
Aktier 1. 532 529
Teckningsoptioner 326. 500

Cecilia Addamshill

Cecilia Addamshill

Vice VD Attendo Skandinavien

Född: 1965, Examen i social omsorg, Vårdhögskolan Malmö

Anställd: 2000

Medlem i koncernledningen: 2014

Tidigare befattningar: Regionchef Attendo 2006–2013, Biträdande Regionchef, Attendo 2003–2006, Regional Verksamhetschef, Attendo 2001–2002.

Innehav i Attendo
Aktier 35.000 
Teckningsoptioner 222.510

Matias Pälve

Matias Pälve

Affärsområdeschef Attendo Finland Hälso-och sjukvård

Född: 1984. Magisterexamen i juridik, Åbo Universitet och kandidatexemen i företagsekonomi, Åbo Akademi.

Anställd: 2011

Ledningsgruppen sedan: 2016

Tidigare befattningar: Regionchef Attendo 2014-2016, Chefsjurist Attendo 2014-2016, Jurist Attendo 2011-2014.

Innehav i Attendo
Aktier 13.869

Fredrik Lagercrantz

Fredrik Lagercrantz

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1977. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Senior Vice President
Business Control Swedish Match 2013–2017, Vice
President Group Business Control Swedish Match
2009–2013, managementkonsult Mckinsey & Co
2004–2009.

Innehav i Attendo:

Köpoptioner 117. 647

Född: 1965, Examen i social omsorg, Vårdhögskolan Malmö

Anställd: 2000

Medlem i koncernledningen: 2014

Tidigare befattningar: Regionchef Attendo 2006–2013, Biträdande Regionchef, Attendo 2003–2006, Regional Verksamhetschef, Attendo 2001–2002.

Innehav i Attendo
Aktier 35.000 
Teckningsoptioner 222.510

Född: 1984. Magisterexamen i juridik, Åbo Universitet och kandidatexemen i företagsekonomi, Åbo Akademi.

Anställd: 2011

Ledningsgruppen sedan: 2016

Tidigare befattningar: Regionchef Attendo 2014-2016, Chefsjurist Attendo 2014-2016, Jurist Attendo 2011-2014.

Innehav i Attendo
Aktier 13.869

Född: 1977. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Senior Vice President
Business Control Swedish Match 2013–2017, Vice
President Group Business Control Swedish Match
2009–2013, managementkonsult Mckinsey & Co
2004–2009.

Innehav i Attendo:

Köpoptioner 117. 647

Johan Spångö

Johan Spångö

Affärsutvecklingschef

Född: 1981, Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Anställd: 2014

Ledningsgruppen sedan: 2016

Tidigare befattningar: Managementkonsult Qvartz 2008-2010, Affärsutvecklare Lernia 2011-2013, Affärsutvecklare Attendo 2014-2016

Innehav i Attendo
Aktier 13. 255

Teckningsoptioner 91. 503 

Andreas Koch

Andreas Koch

Kommunikations- och IR-direktör

Född: 1977, Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Anställd: 2016

Medlem i koncernledningen: 2016

Tidigare befattningar: Head of Investor Relations på SSAB. Head of Communications på Carnegie 2007-2013. Head of Investor Relations på SCA 2005-2007, Affärsanalytiker på SCA 2002-2005.

Innehav i Attendo
Aktier 15. 895

Född: 1981, Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Anställd: 2014

Ledningsgruppen sedan: 2016

Tidigare befattningar: Managementkonsult Qvartz 2008-2010, Affärsutvecklare Lernia 2011-2013, Affärsutvecklare Attendo 2014-2016

Innehav i Attendo
Aktier 13. 255

Teckningsoptioner 91. 503 

Född: 1977, Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Anställd: 2016

Medlem i koncernledningen: 2016

Tidigare befattningar: Head of Investor Relations på SSAB. Head of Communications på Carnegie 2007-2013. Head of Investor Relations på SCA 2005-2007, Affärsanalytiker på SCA 2002-2005.

Innehav i Attendo
Aktier 15. 895

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg till hälso-, sjukvård och tandvård. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.