Koncernledningens medlemmar

Attendos verkställande direktör och koncernledning leder Attendo i enlighet med styrelsens riktlinjer. Koncernledningen består av den verkställande direktören, de fyra affärsområdescheferna, ekonomi-och finansdirektör samt affärsutvecklingsdirektör. Attendos koncernledning har i genomsnitt arbetat inom Attendo i över 10 år vilket är unikt i branchen och reflekterar vikten av kontinuitet. 

Samtidigt som koncernledningen har en mycket diversifierad bakgrund delar samtliga medlemmar ett starkt engagemang för kvalitetsutveckling inom vår bransch. Detta bidrar till att viktiga beslut tas efter noggrant övervägande från flera olika perspektiv.

Martin Tivéus

Martin Tivéus

VD och koncernchef

Tivéus kommer närmast från en roll som Chief Commercial Officer för Klarna och han har tidigare varit VD för Avanza, Evidensia Djursjukvård och Glocalnet. Martin Tivéus är också styrelsemedlem i Telia Company. Han är utbildad ekonom från Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. 

Född: 1970

Utbildning: Fil.kand Ekonomi, Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Nordenchef på Klarna samt ledande befattningar bland annat VD på Evidensia, Avanza och Glocalnet.

Innehav i Attendo:
45.695 aktier
535.947 köpoptioner

Pertti Karjalainen

Pertti Karjalainen

VD Attendo Finland

Född: 1969

Utbildning: PhD radiologi, Helsingfors Universitet

Anställd: 2007

Medlem i koncernledningen: 2007

Tidigare befattningar: VD och grundare av MedOne Oy 2000–2007. Har tidigare arbetat som läkare 1996–2000.

Innehav i Attendo:
18.039.265  aktier
157.380 teckningsoptioner

Ammy Wehlin

Ammy Wehlin

VD Attendo Skandinavien

Född: 1962

Utbildning: Socionom/social omsorg, Malmö högskola

Anställd: 2000

Medlem i koncernledningen: 2003

Tidigare befattningar: Regionchef, Attendo 2000–2003, Biståndschef, Malmö kommun, 1998–2000.

Innehav i Attendo:
1.541.529 aktier
157.380 teckningsoptioner

Tivéus kommer närmast från en roll som Chief Commercial Officer för Klarna och han har tidigare varit VD för Avanza, Evidensia Djursjukvård och Glocalnet. Martin Tivéus är också styrelsemedlem i Telia Company. Han är utbildad ekonom från Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. 

Född: 1970

Utbildning: Fil.kand Ekonomi, Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Nordenchef på Klarna samt ledande befattningar bland annat VD på Evidensia, Avanza och Glocalnet.

Innehav i Attendo:
45.695 aktier
535.947 köpoptioner

Född: 1969

Utbildning: PhD radiologi, Helsingfors Universitet

Anställd: 2007

Medlem i koncernledningen: 2007

Tidigare befattningar: VD och grundare av MedOne Oy 2000–2007. Har tidigare arbetat som läkare 1996–2000.

Innehav i Attendo:
18.039.265  aktier
157.380 teckningsoptioner

Född: 1962

Utbildning: Socionom/social omsorg, Malmö högskola

Anställd: 2000

Medlem i koncernledningen: 2003

Tidigare befattningar: Regionchef, Attendo 2000–2003, Biståndschef, Malmö kommun, 1998–2000.

Innehav i Attendo:
1.541.529 aktier
157.380 teckningsoptioner

Fredrik Lagercrantz

Fredrik Lagercrantz

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Senior Vice President Business Control Swedish Match 2013–2017, Vice President Group Business Control Swedish Match 2009–2013, managementkonsult Mckinsey & Co 2004–2009.

Innehav i Attendo:
10.000 aktier
117.647 köpoptioner

Johan Spångö

Johan Spångö

Affärsutvecklingschef

Född: 1981

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Anställd: 2014

Ledningsgruppen sedan: 2016

Tidigare befattningar: Managementkonsult Qvartz 2008-2010, Affärsutvecklare Lernia 2011-2013, Affärsutvecklare Attendo 2014-2016

Innehav i Attendo:
15.016 aktier
91.503 teckningsoptioner 

Andreas Koch

Andreas Koch

Kommunikations- och IR-direktör

Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Anställd: 2016

Medlem i koncernledningen: 2016

Tidigare befattningar: Affärsanalytiker på SCA 2002-2005, Head of Investor Relations på SCA 2005-2007, Head of Communications på Carnegie 2007-2013, Head of Investor Relations på SSAB 2013-2016.

Innehav i Attendo:
27.395 aktier

Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Anställd: 2018

Medlem i koncernledningen: 2018

Tidigare befattningar: Senior Vice President Business Control Swedish Match 2013–2017, Vice President Group Business Control Swedish Match 2009–2013, managementkonsult Mckinsey & Co 2004–2009.

Innehav i Attendo:
10.000 aktier
117.647 köpoptioner

Född: 1981

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings tekniska högskola

Anställd: 2014

Ledningsgruppen sedan: 2016

Tidigare befattningar: Managementkonsult Qvartz 2008-2010, Affärsutvecklare Lernia 2011-2013, Affärsutvecklare Attendo 2014-2016

Innehav i Attendo:
15.016 aktier
91.503 teckningsoptioner 

Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Anställd: 2016

Medlem i koncernledningen: 2016

Tidigare befattningar: Affärsanalytiker på SCA 2002-2005, Head of Investor Relations på SCA 2005-2007, Head of Communications på Carnegie 2007-2013, Head of Investor Relations på SSAB 2013-2016.

Innehav i Attendo:
27.395 aktier

Attendos värderingar

Kompetens – för oss betyder kompetens bland annat att vi är stolta över att vara kvalitetsledande och att vi gärna visar våra resultat öppet.

Engagemang – för oss betyder engagemang bland annat att vi visar framåtanda och alltid försöker överträffa förväntningar.

Omtanke – för oss betyder omtanke bland annat att vi får människor att känna trygghet och säkerhet.

Kontakt

Attendo är den största privata utföraren av omsorgstjänster i Norden. Vi tillhandahåller tjänster inom allt från äldreomsorg och social omsorg. För mer information kontakta oss på 08-586 25 200.